Ondernemingsraad Brandweer Zuid-Limburg

Verslagen | Vergaderingen | Nieuws | Informatie | Leden

15 februari 2017
                                                                                                                            OR verkiezingen uitgesteld
 
De OR-verkiezingen worden uitgesteld omdat er onduidelijkheid in communicatie is ontstaan omtrent de maximale termijn voor kandidaten om zich verkiesbaar te stellen.
In de vergadering van de ondernemingsraad van 7 februari jl. heeft de ondernemingsraad besloten om de OR-verkiezingen uit te stellen,
De  nieuwe OR-verkiezingen zullen gedurende een volle week plaatsvinden. Dit biedt voor zowel de beroepsmedewerkers als voor elke vrijwilliger de mogelijkheid hun stem uit te kunnen brengen.
Het stembureau zal op vrijdag 12 mei 2017 om 9:00 uur open gaan en op vrijdag 19 mei 2017 om 15:00 uur gesloten worden. 
De medewerkers die zich reeds kandidaat gesteld hebben, hoeven zich niet opnieuw aan te melden en worden door de verkiezingscommissie geïnformeerd. Mocht je je alsnog kandidaat willen stellen, dan kan dat ten laatste op donderdag 6 april 2017.
Als jij je verkiesbaar wilt stellen kun  je een mail sturen naar a.pijls@brwzl.nl waarin  je jouw interesse aangeeft. Hierbij het verzoek om een korte motivatie bij je interesse aan te geven. Dit stukje motivatie wordt bij het digitaal stemmen onder jouw naam geplaatst. Samen met een foto (ook aan te leveren) van jou maakt dit het persoonlijker en maakt de kans op meer stemmen groter!
Zowel georganiseerde- als niet georganiseerde (vakbond) medewerkers kunnen zich verkiesbaar stellen. Niet georganiseerde medewerkers hoeven geen handtekeningenlijst te overhandigen.
Het OR- reglement voor de verkiezingen kun je via onderstaande link lezen.
http://www.or-brwzl.nl/or-reglement-brandweer-zuid-limburg
Voor alle vragen over de OR verkiezing mogen jullie contact opnemen met Aniek Pijls, voorzitter verkiezingscommissie.
De OR: Sterk, Samen en de Mens Centraal. Daar ga je toch voor?
 
 


OR Brandweer Zuid-Limburg

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van het personeel. Het bestaat uit leden gekozen door en uit het personeel. De ondernemingsraad van de Brandweer Zuid-Limburg bestaat op dit moment uit 15 leden inclusief een Ambetelijk Secretaris. Deze voeren namens personeel overleg met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

OR reglement Brandweer Zuid-Limburg
volg de onderstaande link om het reglement te lezen.
http://www.or-brwzl.nl/reglement-ondernemingsraad 

Faciliteitenregeling OR Brandweer Zuid-Limburg
Volg de onderstaande Link om de faciliteitenregeling te lezen
http://www.or-brwzl.nl/faciliteitenregeling-or-brwzl


Werken bij de brandweer
voor wie ga Jij door het vuur.
informatie over Brandweer Zuid-Limburg
Brandweerzorg in een uniek stukje Nederland.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Voor een veilige samenleving.
steunpunt brandweer
Opvang en nazorg brandweer